REKLAMNÁ AGENTÚRA


Pre Vás len vrcholové riešenia!

K2 MEDIA


Vitajte...


Sme agentúra „komorného typu“, s ľuďmi, ktorí pôsobia v reklame už od roku 1996. Tvorivý potenciál a bohaté skúsenosti so všetkým, s čím sa v tejto branži môžete stretnúť, (so širokým spektrom produktov – ich podpory predaja na jednej strane a rozmanitosťou klientov – od malých až po nadnárodné spoločnosti, na strane druhej), to je to, čo tu rozhodne nechýba.

Naša agentúra vyhovuje klientom, ktorí hľadajú v oblasti reklamy kvalitnú službu za sumu, zodpovedajúcu kvalite, ktorú radi zaplatia.

Nie vždy sme zástancami overených postupov a vychodených cestičiek, ktoré síce prinesú nejaký ten výsledok, ale v drvivej väčšine je to len priemer. Z toho, čo tu už raz bolo, sa ďalším modifikovaným opakovaním stráca sila a účinnosť! A prichádza NUDA! No a tá je nepriateľom reklamy číslo 1.

Myšlienky: „To tu ešte nebolo“ a „Dáme veci do pohybu!!!“ sa stali hlavnými hybnými silami agentúry. Vždy je o krok vpred ten, kto zaujme novým, originálnym postupom. Aj za cenu rizika. Ale práve v reklame to riziko prináša žiadaný efekt.

V tomto biznise toho máme za sebou veľa, dokonca tak veľa, že sme si povedali DOSŤ! Chce to zmenu! Asi po ročnej odmlke v roku 2008 nás zopár klientov oslovilo a požiadalo o služby. Znamená to pre nás, že máme ich dôveru a to nás teší. Tak v tom „ideme“ znova, už pod novou značkou. Začíname (pokračujeme) teda s novými referenciami od roku 2008.
...dáme veci do pohybu...

o nás | služby | referencie | aktivity v CR | kontakt

Liptovský Mikuláš

adresa: P. J. Kerna 77, 031 01 Liptovský Mikuláš;
tel. č.: +421 911 710 669, +421 911 720 687;
e-mail: k2media@k2media.sk
web: www.k2media.sk

Dunajská Lužná

adresa: Záhradná 22/C, 900 42 Dunajská Lužná;
tel. č.: +421 911 710 669, +421 911 720 687;
e-mail: k2media@k2media.sk
web: www.k2media.sk

Copyright © by K2 Media | www.k2media.sk | k2media@k2media.sk | 2011